(تومان)43,000,000

ماشین بدون خط وخش وتمیز چهارحلقه لاستیک ۹۰درصد بیمه فول و همش تخفیف دارای استارترو کولرروشن تمام لوازم ماشین فابریک و تودوزی بدون ترک و فابریک ماشین به شرط تماس ۱۲ به بعد،،، 

1398/4/14سمنان