(تومان)425,000,000

27,000 کیلومتر

بنز E250. با کیتAMG سقف فلزى فرمان Dکمربند. کشنده چراغ جدید پرده عقب پرده بغل رادار هشدار سنسور عقب وجلو کرمکن صندلى صندلى جیر و چرم نور پردازى داخل ایینه تاشو گیربکس 7دنده با دنده پشت فرمان 

1396/10/23تهران
(تومان)169,000,000

130,400 کیلومتر

بنزe280 فول آونگارد سقف پانارومامموری صندلی کیلس استارت چراغ زنون بدون رنگ حتی سپرها 100%فابریک به شرط کارشناسی 70 درصد لاستیک سرویسها تازه انجام شده ازقبیل روغن ماشین فیلتر فیلترهوا روغن گیریبکس روغن دیفرانسیل 11سال تخفیف بیمه 6ماه بیمه فنی عالی صندلیها بدونه زدگی وپارگی کف پوش فابریک کلیت زاپاس فابریک نو 

1396/10/20اصفهان
(تومان)295,000,000

96,000 کیلومتر

سقف پاناروما موتور بلو فول رادار 

1396/10/19اصفهان