(تومان)750,000,000

فول.مموری‌دوطرف.سقف‌پارانوما.مانیتور‌بزرگ. سنسور‌جلو‌و‌عقب.شیفتر.زنون‌چراغ‌شور.رینگ‌۲۰ 

1398/8/14کرمان
(تومان)720,000,000

گرمکن صندلی.صندلی برقی.سرویس ها فول انجام شده.بدون خط وخش 

1398/8/7تهران