توافقی

فول سفارش آمریکا / 6 رادار / کی لس استارتر/ مموری دو طرف / کروز کنترل/ سنسور پارک/ دنده پشت فرمان / سقف پانروما / گرمکن صندلی / صندوق برقی و... 

1397/10/17تهران