توافقی

خودرو فول سفارش خلیج/مشابه صفر/جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید. 

1398/10/3تهران
توافقی

145,000 کیلومتر

ساخت آمریکا، خودروی دوم بوده، بدون ایراد، فقط مصرف کننده فروش یا معاوضه با خودروی همتراز 

1398/9/23تهران