توافقی

امانت بورگوارد BX7 ، مدل ۲۰۱۸ ، فول ، ۷سال گارانتی ، رادار جانبی ، درب صندوق برقی ، ۴گرم کن ، کیلس ، استارتر ، ترمز دستی برقی ، دوربین۳۶۰، زنون چرخشی ، تهویه ۳گانه ، مانیتور بزرگ ، بدون رنگ ، کیلومتر ۸۰۰۰ 

1397/12/15اصفهان