(تومان)420,000,000

200,000 کیلومتر

لطفا تماس بگیرید و اطلاعات بدم اتومبیل کمیاب امریکایی جلو و عقب سقف و ستون پلمب تودوزی سالم و امپرها سالم موتور گیربکس در حد عالی معاوضه هم دارم 

1401/3/17تهران
(تومان)420,000,000

200,000 کیلومتر

4در موتور گیربکس در وضعیت عالی آمپرها سالم تودوزی عالی جلو و عقب و ستون و سقف پلمب اتومبیل کمیاب و کلاسیک. آمریکایی سوارها میدونن چیه. لطفا خریدار زنگ بزنه. اگرم از روی کنجکاوی میخواین سوال بکنید بفرمایید در حد توانم پاسخ و راهنمایی خرید اتومبیل آمریکایی خواهم داد. معاوضه هم دارم 

1401/3/17تهران