توافقی

28 کیلومتر

ماشین فوق العاده سالم فنی به شرط کارشناس تخصص.موتور قرمز اساس تعمیر.گیربکس نو.کاربراتور نو.تودوزی نو.دیفرانسیل نو بدون صدا.داشبرد ایمپالایی.بدون ضربه.بیمه ۱۰ ماه داره تمام تخفیف هست.رنگ عنابی متالیک هست.ماشین کلا بازسازی شده همه چی فابریک بسته شده.قیمت ۱۹/۵ ملیون تومان.توضیح کامل هست.به اس پاسخ داده نمیشود.یا علی 

1396/8/21اردبیل