(تومان)158,000,000

تک برگ سند یک گلگیر رنگ فول شرکتی دنده پشت فرمان مموری صندلی لاستیک نو روغن موتور و گیربگس تازه عوض شده جلوبندی نو بیمه یکسال در حد صفر 

1396/12/20البرز
(تومان)185,000,000

یک لکه رنگ بشرط فنی و اتاق استثنایی جلوبندی تازه نو شده وروغن موتور و گیربکس یک هفته عِوَض شده لاستیک نو بیمه یکسال کروک سالم سند تک برگ موتور ٦ سیلندر .قیمت185,000,000 

1396/12/9البرز