(تومان)195,000,000

فنی و سقف و تو دوزی کاملا سالم، بیمه ١ سال، ٤سال تخفیف، درب شاگرد و قسمتی از گلگیر عقب رنگ، دنده پشت فرمون، مانیتور، 

1396/11/27اصفهان
توافقی

فول کامل تویین توربو دبل کلاج زنون شیشه شور سنسور جلو عقب ایینه تاشو صندلى ٣ تیکه دنده پشت فرمان ممورى صندلى صندلى دو طرف برقى استارتر مانیتور بزرگ موس وسط کولر دیجیتال کروز کنترل ایینه فتوکرومیک رفلکس جا لیوانى DVD ساب جلو AUX ٠٩١٢١١٩٢٩٢٩ 

1396/11/19تهران