(تومان)270,000,000

فول کامل.کمربند قرمز.مانیتور بزرگ.گرمکن.سنسورجلو وعقب.زنون وشیشه شور.دی لایت.دنده پشت فرمان.ترخیص۲۰۱۱ 

دیروزاصفهان