توافقی

5,000 کیلومتر

فول . لیزر لایت . هارمن . کمربند آبی 

دیروزتهران
(تومان)1,280,000,000

5,500 کیلومتر

فول 2015 لیزر لایت ،سیستم صوتی هارمن ، Halo packages معاوضه با خودرو شیخ الاسلامی 

1396/11/25تهران
توافقی

فول کامل بدون لیزر با هارمن و کیلس استارتر 09121116217جوادى 

1396/11/24تهران
توافقی

صفر خشک 

1396/10/9تهران