(تومان)89,000,000

89,000 کیلومتر

فنی سالم، تمام قطعات فابریک ،سیستم صوتی، دزد گیر ،رینگ اسپرت ، رنگ : سربی متالیک 

1398/6/17تهران