توافقی

75,000 کیلومتر

ماشين تميز و عالى هست داراى:پلاك ملى ، چراغ فابريك ، شيشه هاى فابريك ، ماينه فنى و صند تك برگى . اگر خريدار واقعى باشيد جاى تخفيف هم دارد 

1398/12/3تهران