توافقی

30,000 کیلومتر

فول کامل . فروش نقدی و اقساط تا ۳۶ ماه با بهره بانکی . با حداقل ۴۰% نقد . تماس با ۰۹۱۲۳۱۵۱۶۶۸ و یا ۰۹۱۲۱۱۲۵۶۲۶ 

1396/2/20تهران