(تومان)705,000,000

66,000 کیلومتر

فول شرکتی. ١ سال از گارانتی باقیمانده. 

1397/1/26تهران