(تومان)550,000,000

52,000 کیلومتر

 

1396/8/11تهران