(تومان)510,000,000

38,000 کیلومتر

فول کامل،بدون رنگ بسیار نو,سقف مشکی 09121149007 09121184719 

2 ساعت پیشتهران
توافقی

36,000 کیلومتر

کیت M- رینگ M- فرمان M- مانیتو بزرگ- صندلی برقی با حافظه 

1397/9/15تهران