(تومان)420,000,000

بهترین انتخاب،اتوبوگاتی/بزرگترین مرکز خودرویی کشور/ فول گرند/// کیلس و استارتر//مانیتور بزرگ//صندلی برقی//کولر دیجیتال//اکو//پرده برقی///زنون و شیشه شوی/ریموت روی فرمان///زه روی درب//سانروف//سنسور پارک// قیمت۴۱۰/ مخلصپور۰۹۱۳۱۱۸۲۱۱۱/ پیوندی۰۹۱۳۱۱۸۱۱۱۱ 

12 ساعت پیشاصفهان