(تومان)429,000,000

101,000 کیلومتر

توییتا سولارا یا کمری کوپه 2008 با کارکرد واقعی ماشین بیرنگ و بدون خط وخش میباشد ازنظرفنی کاملا سالم ب شرط کارشناسی و ضمانتنامه موتبر قیمت ارائه شده خارج از بازه تعریف شده در «باما» است. داشتن آپشن‌های متفاوت و ویژگی‌های افزوده شده توسط مالک می‌تواند دلیل آن باشد. قیمت ارائه شده خارج از بازه تعریف شده در «باما» است. داشتن آپشن‌های متفاوت و ویژگی‌های افزوده شده توسط مالک می‌تواند دلیل آن باشد. قیمت پیشنهادی فروشنده: 429,000,000 تومان 

1398/7/29تهران
توافقی

150,000 کیلومتر

تویوتا سولارا سفید صدفی داخل کرم مدل ۲۰۰۷ سه لکه جزیی رنگ فنی درجه یک فول آپشن با آپشن های اضافی 

1398/7/27تهران
(تومان)470,000,000

160,000 کیلومتر

سفارش امریکا فول کامل قیمت ارائه شده خارج از بازه تعریف شده در «باما» است. داشتن آپشن‌های متفاوت و ویژگی‌های افزوده شده توسط مالک می‌تواند دلیل آن باشد. قیمت ارائه شده خارج از بازه تعریف شده در «باما» است. داشتن آپشن‌های متفاوت و ویژگی‌های افزوده شده توسط مالک می‌تواند دلیل آن باشد. قیمت پیشنهادی فروشنده: 470,000,000 تومان 

1398/7/27تهران