توافقی

اتومبیل بدلیل تعویض پلاک از خاکی به سفید رنگ شده- داخل خاکی رنگ-بیمه ١ سال تخفیف ٥سال_ تودوزی نو_ موتور نو فاکتور موجوده_هیدرولیک_کولر_فن کلاج دار_ وینچ ٤/٥تن_٢٠لیتری عقب_بیل استیل _ تودوزی نو _ چراغ ها زنون_ شاسی سالم بدون کوچکترین مشکل_زیر بند سالم_ضبط و ٤ عدد باند_قیمت40,000,000 

1397/1/20چهارمحال و بختیاری