(تومان)69,000,000

زیباترین 3fدوکابین درایران دست نخورده ودرحده صفر از هربابت ضمانتیه به شرط تاید کارشناس شما رینگ ولاستیک نو یک سال بیمه کولر وهیدرولیک بدون کوچکترین خرج ومشکلی تغیر رنگ ازیشمی به سفید که درسند وکارت درج شده لطفا از روی کنجکاوی تماس نگیرید بازدید بوکان 

1397/2/22آذربایجان غربی
توافقی

بیمه تا برج ۱۱.کولر و بخاری سالم.هیدرولیک. لاستیک سایز ۳۳گل جنگلی. لوک و کمک سالم.روکش صندلی و کفپوش چرم. باتری نو. شاسی سالم.اتاق وپایه اتاق سالم و بدون پوسیدگی. دوگانه سوز. بدون روغن ریزی.ضبط فلش خور.قیمت59,000,000 

1397/2/4مازندران