(تومان)7,000,000,000

لندکروز ۲۰۱۷ صفر فول آپشن ماشین در گمرک‌ و تحویل ۹۰ روزه علاوه بر قرارداد ضمانتنامه بانکی معتبر و قابل استعلام با محاسبه ضرر و زیان‌ تسلیم خریدار می گردد . 

1400/6/30تهران
(تومان)7,000,000,000

لندکروز ۲۰۱۷ فول آپشن صفر خودرو تو گمرکه ، تحویل ۹۰ روزه قرارداد و ضمانتنامه بانکی معتبر تسلیم خریدار می گردد 

1400/6/30تهران
(تومان)1,500,000,000

دولکه رنگ جزی در گلگیر 

1399/12/11البرز