(تومان)240,000,000

75,000 کیلومتر

درب برقى،سقف بلند،مانیتور،٢موتور کولر و بخارى سنددست اول،کیلومتر واقعى 

1397/1/30تهران
توافقی

53,000 کیلومتر

سقف بلند بنزبنی بدون رنگ بدنه درجه یک بدون خط وخش و زدگی - قیمت 215 میلیون 

1397/1/16تهران
توافقی

70,000 کیلومتر

دیزل ،،، فورى زیر قیمت فروشى ،،، قیمت مقطوع، معاوضه نمیشود، فقط نقدى زیر قیمت ،،، دیزل با کارت سوخت قیمت 225 میلیون 

1396/12/12تهران