توافقی

چهارقلاب ۱۸۰۰ 2y کم مصرف پر قدرت چهار دنده ژاپن موتور و گریبکس عالی و سالم بدون کوچکترین صدا و بسیار نرم موتورش هنوز باز نشده فقط ی بار دیسک و صفحه عوض شده موتور پلمپ به موقع روغن و گریسکاری ها انجام شده و ماشین سالم صدای موتور و گریبکس اصلا نمیاد نرم نرم تاکید میکنم انقد این ماشین سالمه که هنوز اچار به هیچ جای موتور این ماشین نیفتاده تو عکس مشخص صدای موتور اصلا نمیشنوی شاسی پلمپ کوچکترین ضربه به شاسی ها نخورده خطو خش داره ک بعد این مدت سال طبیعیه کوچکترین پوسیدگی نداره ماشین قیمت27,000,000 

1397/2/7خراسان رضوی