توافقی

 

1398/8/24یزد
توافقی

تویوتا هایلوکس مدل ١٩٨٠کاملا بازسازی شده بیمه کاملا تخفیف وتا اخر برج یک بیمه دارد معاینه فنی دارد باطری نو لاستیک ها کاملا نو از نظر فنی وموتوری بدون هیچ نقصی وعالی 

1398/8/24مازندران