(تومان)107,000,000

بدون رنگ در حد صفر داخل مارون شاسی کوتاه سفارش عرب فول فول ایربک و ای بی اس رینگ اسپرت فابریک رکاب بغل جلو گلد بیمه یک سال لاستیک نو زاپاس فابریک 

1397/1/29کرمان
(تومان)205,000,000

بیمه بدنه فول 

1396/12/21تهران