(تومان)640,000,000

هایلوکس مدل۲۰۱۶ اتومات سنسور دوربین عقب رینگ و لاستیک امریکایی مشکی مانیتور بزرگ فابریک. صندوق وباکس عقب برقی داخل قرمز فوق العاده تمیز 09123457790ناد علی 

1397/11/2تهران
توافقی

دف لاک، فوقالعاده سالم و تمیز در حد داخل مرتب، تمیز ، بدون مشابه امکان شرایط فوقالعاده اقساط بانکی تحویل فوری، سند به نام خریدار با پیش پرداخت ۱۳۰ میلیون 

1397/10/19تهران