(تومان)62,500,000

در و گلگیر و کاپوت سمت راننده رنگ و اصلا معلوم نیست بیمه 7 سال تخفیف وتا برج 2 97 بیمه دارد 

1396/7/14خوزستان
1396/6/22تهران
(تومان)110,250,000

اقساطی، تحویل 120 روزه، هایلوکس دنده 2017 

1396/6/19تهران
(تومان)82,000,000

فول دنده 

1396/6/13تهران
توافقی

ماشین فابریک ١٠٠ درصد از صفر دست یک نفر بوده بدون هیچ ایرادى فقط کاپوت جلو به علت افتادن پله در پارکینگ رنگ شده الباقى فابریک بى رنگ 68میلیون 

1396/6/7فارس