(تومان)65,000,000

بدونه رنگ.استثنای. کم کارسند کارتکسی به نام خریدار. 

1396/5/10آذربایجان غربی
(تومان)65,000,000

پلاک شده،یک سال تخفیف بیمه دارد،تا سال ٩٧ برج ٢ بیمه دارد.فنی سالم، بدون ایراد ٢٦٥ تا واقعی کارکرده به شرط باتری ها عوض شدند معاینه هم دارد قیمت مقطوع اس ام اس پاسخگو نیستم 

1396/4/24تهران
(تومان)77,000,000

بدون رنگ بدنه درجه یک با ایربک و ABS فنی عالی 

1396/4/7تهران
1396/4/3تهران