(تومان)2,100,000,000

مدل 2008اتومات پا بلند. همچی مرتب لاستیک‌ها نو . چهار تا لنت ترمز تازه تعویض کردم، دیسکها نو ، دود نداره ، بیمه 10ماه 

1402/4/17خراسان رضوی
(تومان)2,100,000,000

فروش فوری فوری فوری 2008 اتومات پا بلند. همچی مرتب لاستیک‌ها . چهار تا لنت ترمز تازه تعویض کردم، دیسکها نو ،دود نداره ، بیمه 10ماه 

1402/4/17گلستان