(تومان)800,000,000

400,000 کیلومتر

ون هایس تویوتا مدل ۲۰۰۶ سفید بدون رنگ فنی عالی موتور ۲۷۰۰ سی سی تا امروز مصارف شخصی 

1400/10/10کرمان