توافقی

تویوتا پرادو چهار درب چهار سیلندر ۲۰۰۷ کارکرد ۲۲۰ هزار ماشین فوق سالم بدون‌رنگ حتی سپر و فل ، بدون خط و خط و در حد صفر موتور سالم موتور و گیر بکس پلمپ 

1400/6/7تهران