توافقی

خودرو از اول دست خانواده بوده و کاملا سلامت سند تک برگ ‏۲۰۰۸ s special (قدرت موتور فول) فول ترین و بالاترین قدرت موتور بین خودروهای سال ۲۰۰۸ تمامی لوازم مصرفی به موقع تعویض شده و ماشین سرحال و خوش انرژی تنظیم ارتفاع شده بازدید شما مساوی خرید مطمعنا 

1402/5/9تهران
توافقی

خودرو از اول دست خانواده بوده استفاده آفرودی نشده و کاملا سلامت سند تک برگ ‏۲۰۰۸ s special (قدرت موتور فول) فول ترین و بالاترین قدرت موتور بین خودروهای سال ۲۰۰۸ تمامی لوازم مصرفی به موقع تعویض شده و ماشین سرحال و خوش انرژی تنظیم ارتفاع شده بازدید شما مساوی خرید مطمعنا 

1402/5/6تهران