(تومان)1,200,000,000

 

1401/2/9یزد
(تومان)900,000,000

 

1400/7/6تهران
(تومان)1,300,000,000

پریوس تویوتا مدل۲۰۱۶-۱۷ فول اپشن سفارش اروپا با رینگ متفاوت و شش تا اپشن اصافه ۲۱ هزار تا کارکرد بیمه ثالث بدون رنگ و تصادف سیستم و رینگ مال ژاپنه هیبرید کم مصرف ماشین خواب بوده و سالمه سالم 

1400/6/7تهران