(تومان)16,000,000

149,300 کیلومتر

فول فابریک سفارشی کولردار داخل کرم بیمه 6 ماه با 10 سال تخفیف معاینه فنی دارد فنی و ظاهری سالم 2 برگ سند ( از سال 56 تا 95 یک مالک ) 

1397/3/19اصفهان