(تومان)32,000,000

450,000 کیلومتر

تویوتا ، موتور ٢٠٠٠ ، ١٦ سوپاپ ، پر قدرت و کم استحلاک ، تازه تعمیر ، شیشه ها برقی ، خانگی ، کم مصرف ، عقب و جلو پلمپ ، تودوزی سالم 

1398/8/18تهران