(تومان)17,500,000

تویوتا کرونا ٢٠٠٠ شیشه برقى با مول باکس لاستیکها کمکها نو دیسک و صفحه نو ضبط فلش خور داراى دزدگیر داشبورت بدون ترک روکش صندلى ها سالم و بدون پارگى شیشه دودى موتور بدون روغن سوزى گیربکس صحیح و سالم 

1397/1/14تهران