(تومان)40,000,000

خودروی فوق در سلامت کامل فنی می باشد دور رنگ برای زیبایی داشبرد بدون ترک سانروف دستی کولر خودرو فعال یخ یخ بخاری درجه یک کم خرج و بدون هزینه قابل معاوضه با جیپ آهو یا نیسان پاترول قیمت ارائه شده خارج از بازه تعریف شده در «باما» است. داشتن آپشن‌های متفاوت و ویژگی‌های افزوده شده توسط مالک می‌تواند دلیل آن باشد. قیمت ارائه شده خارج از بازه تعریف شده در «باما» است. داشتن آپشن‌های متفاوت و ویژگی‌های افزوده شده توسط مالک می‌تواند دلیل آن باشد. قیمت پیشنهادی فروشنده: 40,000,000 تومان 

1398/8/5آذربایجان شرقی
(تومان)50,000,000

کریسیدا xl مدل ۹۱ -آینه برقی -موتور ۲۴۰۰- دنده دستی بیمه تا ۹۹/۳/۲ کولر روشن قیمت ارائه شده خارج از بازه تعریف شده در «باما» است. داشتن آپشن‌های متفاوت و ویژگی‌های افزوده شده توسط مالک می‌تواند دلیل آن باشد. قیمت ارائه شده خارج از بازه تعریف شده در «باما» است. داشتن آپشن‌های متفاوت و ویژگی‌های افزوده شده توسط مالک می‌تواند دلیل آن باشد. قیمت پیشنهادی فروشنده: 50,000,000 تومان 

1398/8/4تهران