(تومان)154,000,000

48,000 کیلومتر

خودرو نیاز به تعریف تمجید نداره/کم کار واقعی/فنی بدنه مشابه صفر/پلاک اسناد به نام خودم واز اول دست خودمون بوده بیشتر برای سفر استفاده شده/ازهرنظربه شرط کارشناس خودتون،فروش نقد غیرقابل معاوضه باملک/قیمت اصلا تخفیف ندارد وفقط تا این هفته به این قیمت واگذار میشود/خواهشا برای کنجکاوی وپرسش سوالات بیموردتماس نگیرید خریدار واقعی ازساعت ۱۱صبح به بعد تماس بگیرد پیام پاسخگو نیستم 

1396/10/22قزوین