(تومان)490,000,000

فول کامل / تک رادار /رادار نقطه کور / سانروف و................ کارکرد به شرط 4لکه رنگ به علت مالیدگی داشته(2درب2گلگیر) شاسی عقب و جلو سالم 

1397/12/27تهران