توافقی

بدون رنگ فول آپشن داخل مشکی گواهی شده و چک شده توسط اتوخندان ۰۹۱۲۱۱۱۰۰۹۲ 310م 

57 دقیقه پیشتهران
(تومان)285,000,000

فول ترین مدل سفارش امریکا 4رادار بسیار تمیز و استثنایی 

1397/1/29تهران
(تومان)240,000,000

فوق العاده سالم فروشنده واقعی 

1396/12/29تهران
(تومان)235,000,000

دوربین عقب/مانیتور/صندلی برقی/کروز کنترل/ 

1396/12/29تهران
(تومان)295,000,000

فول کامل 

1396/12/10تهران