(تومان)590,000,000

تویوتا یاریس ۲۰۰۸ دو پهلو رنگ موتور و گیربکس سالم اتومات بیمه ۱۱ ماه قیمت ۵۹۰ ت 

1402/11/1مازندران