(تومان)60,000,000

با سلام لنت تازه تعویض روغن تازه تعویض از نظر فنی سالم و بدون صدا بیمه بدنه و بیمه ثالث تا آخر تیر ماه 

1396/11/30تهران
(تومان)50,000,000

تویوتا یاریس دنده ای مدل ۲۰۰۸ ، فنی سالم ، ۱۰ ماه بیمه ، تخفیف بیمه کامل ، دوتیکه رنگ ، فقط مصرف کننده 

1396/11/17کرمانشاه