(تومان)189,000,000

تمامی سرویس های دوره ای سر وقت و داخل نمایندگی انجام شده، ماشین داخل شهری بوده و به هیچ وجه در جاده استفاده نشده، کاملابدون رنگ، دارای کفی موکت و روکش صندلی مشکی، دارای 12 ماه بیمه بدنه و شخص ثالث 

1397/4/31تهران