توافقی

تمیزترین یاریس 2013 بدون رنگ /سفید صدفی/فولترین/دنده اتومات /دست نخورده کاملا اورجینال/کیلومترواقعی/ماشین خانگی/ سیستم صوتی فابریک/ خیلی تمیز/فقط مصرف کننده قیمت 103 میلیون 

1396/12/1تهران