توافقی

110,000 کیلومتر

سیستم صوتی راک فورد / ۵ حلقه لاستیک نو / بدون کیت بدنه / سرویس تازه انجام شده دو لکه رنگ جفت گلگیر جلو 

1398/11/14تهران
توافقی

80,000 کیلومتر

‎کم کار واقعی، دو تا گلگیر سمت راننده رنگ، درب راننده یک کف دست رنگ، زیر و بند سالم، فنی و موتور سالم به شرط کارشناسی. کیت بدنه و اگزوز، فول فول 

1398/10/3اصفهان
توافقی

97,000 کیلومتر

فول ، بال‌بلند ، کیت بدنه ، کیت اگزوز ، بدنه و فنی به شرط کارشناسی ، فروش فوری 

1398/9/26آذربایجان شرقی
توافقی

55,000 کیلومتر

فول 4کلید دیسک ترمزهاcross &drilled (steelen rotor) کیت مکش هوایK&N کاپوت فیبرکربن به صورت زیبابارنگ سفیدرنگ گردید گلگیرهای جلوفیبرکربن که به صورت زیبابارنگ سفیدرنگ گردید چراغ های جلومدلspyder چراغ های عقب مدلmars مه شکن عقبGCS راهنماهای GCS همراه باdaylight راهنماهای بغل اسپرتی به رنگ سفید بال عقب بلند بال روی شیشه عقب فیبرکربن قاب اینه فیبرکربن(fender) فندر فیبرکربنTRD گیت اگزوز INVIDIA N1 ‏Headers A.C.E داخل ماشین تمامأکربن فابریک سه تیکه جلو شامل کاپوت ودوگلگیرفابریک موجودهست بدون خطوخش 

1398/9/25تهران