توافقی

55,000 کیلومتر

بى رنگ واقعى بدون خط و خش از لحاظ موتورى و گیربکس به شرط.٤ جفت لاستیک نو.کارکرد واقعى.تخفیف پاى معامله. 145م 

1396/7/22تهران