(تومان)320,000,000

جک j4 مدل 1400 سفید تحویل 1خرداد از کارخانه صفر کیلومتر فروشنده واقعی پول لازم 

1400/3/4تهران
(تومان)300,000,000

14,000 کیلومتر

جی 4 مشکی درحد صفر بدون خط و خش فوری 

1399/11/18تهران
(تومان)300,000,000

14,000 کیلومتر

جک جی 4 مشکی اسفند 98 بدون خط و خش در حد صفر فوری 

1399/11/18تهران
(تومان)270,000,000

35,000 کیلومتر

 

1399/11/1تهران