(تومان)152,000,000

شيشه دودي كف پايي درحد صفر بيمه اسفند 

1397/7/15تهران
(تومان)150,000,000

 

1397/7/11تهران
(تومان)150,000,000

توضیحات کامله دوست عزیز برای کنجکاوی زنگ نزن نه بنده دلالم و مشاور، ماشین و هر وقت خواستی بیایی بازدید کنی همون لحظه زنگ بزن ماشین توی پارکنیگ طبقانی بازار مبل یافت آباد هست. ماشین موجوده این سوالم نپرسید غیر موجود شه آگهی رو پاک میکنم یکدستگاه جک s3 رنگ: سفید تحویل: 25 مرداد کارکرد: 2300 فرقی با صفر نداره قیمت پایین قیمت صفر و به قیمت رسیده. 

1397/7/5تهران