توافقی

222,000 کیلومتر

بدون خط و خش.فنی سالم .گیربکس بدون زوزه و نرم.سیم سبقط دار.موتور پر قدرت.تنظیم بدون دود.تودوزی نو موکت کف و سقف نو.تخفیف فقط هنگام معامله نه پشت تلفن.اس ام اس پاسخ گو نیستم - قیمت 37 میلیون 

1396/2/13فارس