(تومان)60,000,000

10 ایربگ، دوربین دنده عقب، سانروف، بیمه تا 31 فروردین 98، یک گلگیر عقب رنگ 

1397/5/10مازندران