(تومان)48,300,000

جیلی Gc6 اتومات کارتکس . تحویل فوری. انتخاب رنگ. انتقال داخل نمایندگی کرمان خودرو بدون خرج اضافی . زیر قیمت نمایندگی 

1396/10/8تهران