(تومان)43,000,000

کولر روشن بیمه ٨ ماه ١ سال تخفیف معاینه فنی ٨ ماه دور رنگ جهت زیبایی بدون کوچکترین خش لاستیک نکسن کره ٨٠ درصد جلو بندی فنرها کمک ها استارت سیم کشی آمپرها کیلومتر دف نو شده موتور و گیربکس سالم دست نخورده ترمز ها ترمزدستی دینام کاربوراتور سرویس شده 

1398/6/25تهران
(تومان)31,000,000

250,000 کیلومتر

جیپ صحرا ، مدا 76 ، بدون پوسیدگی ، بیمه کامل ، تخفیف کامل ، لاستیک 90 درصد ، موتور تعمیر اساسی کامل برق کشی کامل نو 

1398/6/23سمنان