(تومان)85,000,000

75,000 کیلومتر

سلام جیپ کروک طوسی موتور هشت سوپاپ ژاپنی و گیربوکس و کمک هم ژاپنی سه لیور مدارک تکمیل اماده تعویض پلاک کارت سوخت فعال،معاینه یکسال فنی و برقی سالم ،کمک فعال ،دف و گیربکس لال ترمز دیسک و بوستر رینگ اسپورت و لاستیک گل جنگلی درصد بالا لایتبار و رولبارو پارکابی و.... بازدید قزوین تخفیف خیرمعاملست 

1401/5/14قزوین