توافقی

ماشین ٠تا١٠٠بازسازی دارای بیمه و معاینه فنی ٦سیلندر دستی مدل ٧٧ تمام فابریک بازسازی شده واس کنجکاوی تماس نیگیرین sms جواب نمیدم خریدار واقعی تماس بگیره تخفیف پای معامله یا حق قیمت50,000,000 

1397/1/18گیلان