(تومان)28,000,000

116,000 کیلومتر

موتور و گیربکس کاملا سالم بدنه سالم و بدون رنگ تخفیف بیمه کامل و مدت بیمه تا ۹۸/۶ معاینه فنی تا ۹۸/۱/۶ لاستیکها نو مصرفی ها تعویض مه شکن نو موجود هست که تحویل میشه 

1397/11/11یزد
(تومان)27,000,000

200,000 کیلومتر

دوو فوق سیلو مدل ۸۰ بژ است با موتور کاملا سالم با تضمین است خدا شاهد است به پول ان نیازمندم. 

1397/10/28اصفهان