(تومان)7,500,000

212,000 کیلومتر

موتور تازه تعمیر بیمه تا برج 7 سال دیگه تخفیف 6 سال واشر سرسیلندر . واشر گرموسرد . باتری . استوموتور. مگنت . دینام . روغن موتور . روغن گیربکس همه به تازگی عوض شده 

1396/12/23ایلام