(تومان)8,800,000

232,000 کیلومتر

دوو ریسر GTE 1992 فول سفید سند دست سوم ٩ سال خوابیده ٤ شیشه برقی فرمان هیدرولیک ٥ حلقه لاستیک نو موتور تازه تعمیر اساسی جلوبندی تازه سرویس شده کولر روشن قفل مرکزی سالم تودوزی فابریک و رودریها و داشبورد سالم و تمیز بیمه ١ ماه + ١٥ سال تخفیف بیمه معاینه فنی رسمی ٤ ماه سواری نرم و عالی و بدون سروصدا موتور بدون دود و بخار و روغن ریزی جلو و عقب و سقف و ستون کاملا سالم و بدون تصادف اطراف چند لکه رنگ بعلت مالیدگی آمپرها همه سالم شتاب عالی و مصرف کم روغن و فیلتر روغن و فیلتر هوا وصافی بنزین نو در کل خود 

1396/5/2تهران