(تومان)17,500,000

فنی سالم ، لاستیک 80% ، بیمه تا برج 12 ، باطری نو - چندلکه رنگ 

1398/2/16قزوین