توافقی

144,000 کیلومتر

فقط و فقط یک کف دست گلگیر جلو سمت راننده رنگ فول جی تی ایی در حد صفر ۴ حلقه لاستیک نو-باطری نو-لنت ها نو بیمه دارد و تخفیف کامل-معاینه دارد 

1398/9/27تهران