توافقی

141,000 کیلومتر

ماتیز ۸۱ بسیار تمیز خونگی عقب جلو پلمپ دو لکه رنگ لاستیک نو بخاری کولر سالم ضبط jvc دزدگیر شیشه دودی پاور ۲۵/۰۰۰/۰۰۰میلیون شیشه مصرف کننده بیمه ۱۳ سال تخفیف بیمه تا برج ۸ معاینه فنی دارد تعمیر اساسی شده بدون کوچکترین مشکل به شرط کارشناس شما تخفیف پای معامله دارد 

1398/1/21تهران