(تومان)7,800,000

148,000 کیلومتر

فنی سالم سالم 3 سال تخفیف بیمه بیمه تا اخر بهمن دارد معاینه فنی تا اخر اردیبهشت تخفیف جزئی پای معامله 

1396/9/4تهران
(تومان)6,000,000

120,000 کیلومتر

بدون سند دور رنگ همراه کارت ماشین و معاینه فنی بیمه تا برج ۱۲ شیک مشابه صفر 

1396/8/19تهران
(تومان)12,000,000

95,000 کیلومتر

٢برگ سند واقعا نو و اشتثنایی مشابه این خودرو به ندرت پیدا میشود 

1396/8/17یزد