(تومان)500,000,000

15,000 کیلومتر

کاپوت تعویض شده است. تمام قطعات داخلی خودرو کاملا سالم هستند و خودرو هیچایراد فنی ای ندارد. 

1401/12/20تهران
(تومان)285,000,000

11,000 کیلومتر

کروز روکش چرم مارال دزدگیر تصویری کفی پایی و کفی صندوق 

1401/4/13البرز