(تومان)135,000,000

15,000 کیلومتر

مدل ۹۲ بیمه تابرج ۵ تخفیف داره ماشین سالم بدون هیج نقصی باطری نو تسمه طایم نو ماشین بدون عیب بدون ضربه بدون رنگ 

1400/2/4گیلان
(تومان)130,000,000

115,000 کیلومتر

رانا سفید مدل 92 موتوری سالم خط خش کم بیرنگ کارکرد 115 بیمه تا برج 4 

1400/2/4تهران
(تومان)180,000,000

33,000 کیلومتر

ماشین رانا بدون ضربه بدون رنگ مدل پنج روز مونده به 98 تخفیف سرمعامله 

1399/12/23گیلان