توافقی

120,000 کیلومتر

رانا مدل ۹۲ دولکه رنگ درب صندوق عقب گلگیر راست جلو تعویض بسیار تمیز کارکرد ۱۲۵ هزار بیمه. یک سال کامل از ابتدا تخفیف باطری اتمی نو تمام کارهای خودرو با فاکتور انجام شده لاستیک ۸۰ درصد 

1398/2/15تهران