توافقی

خودرو از هرلحاظ استثنایى و درجه یک-فقط به صورت تک سرنشین استفاده شده وهیچگونه بار درون ان زده نشد-حدود ده میلیون لوازم اضافى شامل لاستیک٢٠٥،رینگ١٥ فرانسه،کفى ورق ضخیم و اتاق عقب اسپرت،شیشه ها دودى امریکایى،شیشه بالابرها و اینه هاى بغل بزرگ رنگى برقى،قفل مرکزى کلیدفابریک داخل،روکش صندلى،روکش دوردوخت فرمان،کف پایى فابریک ضداب و حدود بیست قلم لوازم اضافى و اپشن داخل موتور.کلیه لوازمات توضیح داده شد واقع درنمایندگى جنس اصلى بسته شد-بیمه بنده کامل-جکُ زاپاس نو-فروشنده واقعى-معاوضه با تندرپلاس اتومات. 

1397/8/24تهران