(تومان)35,400,000

کارتکس آماده تحویل 

1396/3/22تهران
(تومان)35,900,000

تحویل فوری 

1396/3/20اصفهان
(تومان)35,700,000

کاردکس-بدونه هیچ هزینه اضافه 44444269 

1396/3/16تهران
(تومان)36,300,000

کارتکس 

1396/3/11اصفهان
(تومان)36,500,000

کارتکس 

1396/3/6تهران
(تومان)38,000,000

کارتکس 

1396/2/31اصفهان
(تومان)35,600,000

تندر پیکاپ مدل ١٣٩٦ تحویل ٧ روزه کاردکس 

1396/2/24اصفهان
(تومان)35,600,000

تحویل15روزه 

1396/2/23اصفهان