توافقی

در حد صفر بدون خط و خش فنی موتور گیریبکس سالم دزدگیر،روکش فرمان،ضبط بیمه: ۹۸/۵ توافقی 

1397/10/18اصفهان
توافقی

تند ۹۰ وانت سالم کم کارکرد بیمه کامل کلا برای استفاده خانگی بوده تاحالا بار نخورده 

1397/10/7تهران