توافقی

ساندرو تمیز کو کارکرد بیمه تا برج 8 

1398/4/31تهران
(تومان)160,000,000

بدون رنگ دارای بیمه تابرج 11 دارای بیمه بدنه ، گارانتی در 10هزار درنمایندگی فعال شده، تک برگ سند ، تخفیف پای معامله 

1398/3/31لرستان