(تومان)245,000,000

کاملا سالم، بیمه بدنه با یکسال تخفیف، تخفیف بیمه ثالث ۱۵ سال 

1398/4/10تهران
توافقی

تحویل برج ۴ با سنسور دنده عقب و دزدگیر استیل میت وتکمیل تمام کسریات کارخانه 

1398/3/20تهران
(تومان)230,000,000

رنگ ذغالی متالیک مدل 98 

1398/3/20تهران
(تومان)230,000,000

صفر و خشک - جوان پسند - مناسب تفريح و مسافرت و ايران گردي - سوار بر جاده 

1398/3/6اصفهان